Louny Divadlo

16. května 2006 v 23:43 | Milan Pekky Bouška |  Pozvánky - Akce

Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí

v roce 1945"
Motto: "Nebyl to výbuch lidového hněvu, nýbrž akt právě vznikající státní moci" Petr Příhoda
Věcný záměr expozice posouvá problematiku od vnitropolitických a legislativních podmínek odsunu německého obyvatelstva z ČSR, zejména v duchu projevů a dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, k odpovědnosti za způsob a následky realizace odsunu. Tuto odpovědnost nesou jednoznačně tehdejší funkcionáři ministerstva obrany a vrchního velení československé armády, zejména příslušní velitelé tzv. obranného zpravodajství (OBZ), kteří zajišťovali tzv. vyčišťovací akce v severočeském pohraničí zvláště v oblasti Postoloprt a Žatce za účelem dislokace velitelského stanoviště 1. divize 1. čs. armádního sboru.
Spoluzodpovědnost za zacházení s německým obyvatelstvem nesou i příslušní funkcionáři tehdejšího ministerstva vnitra a národních výborů, kteří zodpovídali za zřizování a provoz internačních, sběrných a pracovních táborů, do kterých byly soustřeďovány osoby německého původu, určené k odsunu.
"Opfer der kommunistischen Macht in Nordböhmischen

Grenzgebiet im Jahre 1945"
Motto: "Es war nicht eine Explosion des Volkszorns, sondern ein Akt der gerade beginnenden neuen Staatsmacht" Petr Prihoda
Der sachliches Zweck dieser Exposition schiebt diese Problematik von den innenpolitischen und legislativen Bedingungen über die Vertreibung der Deutschen aus der CR, insbesondere im Geiste der Reden und Dekrete des Präsidenten der Republik E. Benes, zur Verantwortung für die Durchführung und die Folgen der Realisation dieser Vertreibung. Diese Verantwortung tragen eindeutig damalige
Funktionäre des Verteidigungsministeriums und die oberste Befehlsführung der tschechoslowakischen Armee, insbesondre die dazugehörigen Befehlshaber des Verteidigungsnachrichtendienstes (OBZ) die diese Säuberungsaktionen in nordböhmischen Raum, insbesondere im Gebiet von Postelberg und Saaz, zum Zwecke der Dislokation des Befehlstandes der 1. Division der 1.
tschechoslowakischen Armee durchführten. Die Mitverantwortung für den Umgang mit der deutschen Bevölkerung tragen auch die zuständigen Funktionäre des damaligen Innenministeriums, die dafür verantwortlich waren.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama